Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

forgoodandforbad
17:57
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
17:56
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
17:56
Pewnego dnia, a przynajmniej wydaję się, że stało się to tak nagle, po prostu przestała chcieć być częścią czegokolwiek. Gdziekolwiek przynależeć.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
17:54
Siedzę w oknie i wdycham samotność.
— DGE
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
17:53
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś. 
— "Emocjonalni"
Reposted fromlovvie lovvie viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
forgoodandforbad
17:51
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
forgoodandforbad
17:50
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
forgoodandforbad
17:50
Za bardzo skupiasz się na tym, co poszło nie tak. Staraj się pamiętać o tym, co się udało.
— Sherryl Woods
forgoodandforbad
17:50
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
forgoodandforbad
17:50
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
forgoodandforbad
17:49
6940 9c50 500
Reposted fromtfu tfu viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
17:49
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasardoniczna sardoniczna
forgoodandforbad
17:48
7900 615b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasardoniczna sardoniczna
forgoodandforbad
17:47
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

March 06 2020

forgoodandforbad
22:16
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viaazazel azazel
forgoodandforbad
22:15
forgoodandforbad
22:14

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

Reposted fromUndomiel Undomiel viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
22:12
3519 a611 500
forgoodandforbad
22:12
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
forgoodandforbad
22:12
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz"
Reposted fromjaskier jaskier viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl