Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

forgoodandforbad
19:41
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:41
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:39
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

May 20 2019

forgoodandforbad
14:23
Jego radość i dobroć wypełniania szczelnie wszystkie moje pęknięcia, które powstały w przeszłości. Odradzałam się przy nim, nabierałam tchu, uczyłam się latać i lądować bezpiecznie, bez upadków.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
forgoodandforbad
14:23
Ujął w dłonie moją twarz i znów mnie pocałował. Głęboko, czule, z uwielbieniem. Nikt nigdy mnie tak nie całował. I wiedziałam, że nikt nigdy już mnie tak nie pocałuje. Bo nie istniał mężczyzna, który mógłby kiedykolwiek wymazać wspomnienie o bliskości z Alanem. On wypalił siebie na mojej skórze, w mojej duszy i sercu.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"

May 25 2019

forgoodandforbad
19:41
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:41
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:39
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

May 20 2019

forgoodandforbad
14:23
Jego radość i dobroć wypełniania szczelnie wszystkie moje pęknięcia, które powstały w przeszłości. Odradzałam się przy nim, nabierałam tchu, uczyłam się latać i lądować bezpiecznie, bez upadków.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"

May 25 2019

forgoodandforbad
19:41
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:41
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:39
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
forgoodandforbad
19:41
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:41
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
19:41
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl