Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

forgoodandforbad
19:21
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaZiomeczek Ziomeczek
forgoodandforbad
19:18
9385 6805 500
Ale bierz pod uwagę to, że z czasem może tej drugiej osobie przejść :/ A Ty będziesz cierpieć..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaelentarie elentarie
forgoodandforbad
19:12
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viapozakontrola pozakontrola
forgoodandforbad
19:09
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
19:09
8541 feef
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
forgoodandforbad
19:08
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viaazazel azazel
forgoodandforbad
19:08

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
forgoodandforbad
19:08
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaazazel azazel
forgoodandforbad
19:08
Nie chcę zmarnować sobie życia kochając cię źle
— Wyśnione Miłości
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
forgoodandforbad
19:06
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromdangerous-true dangerous-true viaazazel azazel
forgoodandforbad
19:04
9837 0150 500
forgoodandforbad
19:04
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaskraweksiebie skraweksiebie

February 16 2019

forgoodandforbad
00:26

podczas kłótni wyobraź sobie że może to być wasza ostatnia rozmowa, od ciebie zależy jak ją zakończysz. 
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapozakontrola pozakontrola

February 15 2019

forgoodandforbad
16:36
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
16:33
-Zupa to niesamowite miejsce. Chciałabym by istniało takie na świecie, a najlepiej w moim mieście. Wchodzisz, są książki tak jak w bibliotece, najlepiej z zaznaczonymi ołówkiem pięknymi cytatami, herbata jak w kawiarni, lub wino oraz obrazy i zdjęcia jak na wystawie sztuki, i ludzie, ludzie, których nie obchodzi jak wyglądasz i kim jesteś, ale obchodzi ich co czujesz. 
— rozmyślenia
forgoodandforbad
16:31
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaOnly2you Only2you
forgoodandforbad
16:31
5639 bb3e
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaOnly2you Only2you

February 13 2019

forgoodandforbad
21:43
8398 59f7 500
: /  M.Halber
forgoodandforbad
21:42
forgoodandforbad
21:42
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl