Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

forgoodandforbad
20:41
7482 24c1 500
„Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahumane humane
forgoodandforbad
20:35
9704 05c2
Reposted frompannaamy pannaamy viaM-M M-M
forgoodandforbad
20:34
1019 c3d8
forgoodandforbad
13:19
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapikkumyy pikkumyy

October 09 2017

forgoodandforbad
17:36
Coraz trudniej jest oszukiwać siebie przytulając poduszkę zamiast Ciebie
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
17:36
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viapikkumyy pikkumyy

October 03 2017

15:19
9580 15b0 500

September 30 2017

forgoodandforbad
10:08
0635 bc03 500
*jesteś
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamesoute mesoute

September 29 2017

forgoodandforbad
20:34
20:17
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
forgoodandforbad
14:51
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viapikkumyy pikkumyy

September 26 2017

forgoodandforbad
21:25
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
20:46
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vianotknowme notknowme
forgoodandforbad
20:45
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack vianotknowme notknowme
20:43
6807 f4ac 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
20:42
0049 4a41 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viamesoute mesoute
20:39
0683 d7b0 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
forgoodandforbad
20:37
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
20:25

September 24 2017

forgoodandforbad
18:52
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
Reposted fromsheismysin sheismysin viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl