Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

forgoodandforbad
20:50
2488 d742 500
Reposted fromtichga tichga viaaurinko aurinko
forgoodandforbad
20:49
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaOnly2you Only2you
forgoodandforbad
20:49
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaOnly2you Only2you

October 08 2019

forgoodandforbad
12:47
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
forgoodandforbad
12:46
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
12:38
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
forgoodandforbad
12:37
forgoodandforbad
12:36
9067 6615 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
12:36
6349 c92c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajamaicanbeat jamaicanbeat

September 10 2019

forgoodandforbad
18:10
1398 bde1 500

September 06 2019

forgoodandforbad
20:41
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
forgoodandforbad
20:38
i nigdy tak bardzo nie dłużył mi się czas. jak ten spędzony, bez Ciebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaurinko aurinko

August 30 2019

forgoodandforbad
21:49
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
21:49
6689 a638
Reposted fromkarahippie karahippie viajamaicanbeat jamaicanbeat
21:47
9868 79ce
Reposted frombrumous brumous viajamaicanbeat jamaicanbeat
forgoodandforbad
21:43
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustfeel justfeel
forgoodandforbad
21:41
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskraweksiebie skraweksiebie

August 28 2019

forgoodandforbad
18:09
Należeliśmy do siebie, nawet zanim się poznaliśmy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
forgoodandforbad
18:09
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
forgoodandforbad
18:09
Wyjątkowy, nie jest ten, kto daje Ci kwiaty, zachwyca urodą, obiecuje Ci wszystko.
Wyjątkowy jest ten, który zdołał zobaczyć potwory, które masz w środku i mimo to kocha.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl