Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

forgoodandforbad
18:55
5043 a051 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
forgoodandforbad
18:55
Kocham i tęsknię.
— happysad "Lęki i fobie"

January 17 2018

forgoodandforbad
22:54
7916 e72e
Reposted from777727772 777727772 viaspokodama spokodama
forgoodandforbad
22:41
9309 cc1a 500

January 06 2018

forgoodandforbad
22:51
Nie obiecuję Ci być bezbłędna, najlepsza czy idealna. Ale obiecuję być zawsze, pomimo wszystko.
forgoodandforbad
22:30
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viajustfeel justfeel

January 05 2018

forgoodandforbad
22:26

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viasardoniczna sardoniczna

January 02 2018

forgoodandforbad
22:18
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
forgoodandforbad
22:09
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viapozakontrola pozakontrola

December 17 2017

forgoodandforbad
21:31
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— James Frey
forgoodandforbad
21:28
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viapozakontrola pozakontrola

December 03 2017

forgoodandforbad
20:26
4863 8570
Reposted fromTaieri Taieri vianoelya noelya
forgoodandforbad
20:24
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja viainspirations inspirations
forgoodandforbad
20:18
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapikkumyy pikkumyy

November 29 2017

forgoodandforbad
16:22
Nigdy nikogo jak jego.

November 26 2017

forgoodandforbad
21:36
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapikkumyy pikkumyy

November 25 2017

forgoodandforbad
16:55
4154 f6cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaM-M M-M

November 16 2017

forgoodandforbad
19:43
- Che wyjechać gdzieś...

November 12 2017

09:23
9975 d06d 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno

November 09 2017

forgoodandforbad
19:57
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl