Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

forgoodandforbad
21:54
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viapozakontrola pozakontrola
forgoodandforbad
21:54
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapozakontrola pozakontrola

April 25 2017

forgoodandforbad
21:16
8759 bd5c
forgoodandforbad
20:35
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaazazel azazel

April 24 2017

forgoodandforbad
15:00
4705 0e8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat

April 17 2017

forgoodandforbad
18:59
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaemtezmazupe emtezmazupe
forgoodandforbad
14:09
Play fullscreen
♥.♥
Reposted byjamaicanbeat jamaicanbeat

April 14 2017

forgoodandforbad
13:46
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
10:36
4060 0cc4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa

April 13 2017

forgoodandforbad
20:24
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viajustfeel justfeel
forgoodandforbad
20:23
forgoodandforbad
20:23
forgoodandforbad
20:19
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
forgoodandforbad
20:17
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaaurinko aurinko
forgoodandforbad
20:16
4426 3cfd
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaaurinko aurinko

April 12 2017

forgoodandforbad
19:33

April 08 2017

forgoodandforbad
13:42
Zasługujesz na to, aby ktoś Cię wreszcie docenił. Pokochał, tak naprawdę, żeby Twoje imię było bezpieczne w jego ustach. Zasługujesz na to.
Reposted fromzabka zabka viadreams-come-true dreams-come-true
forgoodandforbad
13:40
3295 9b14 500
Reposted fromwithoutfun withoutfun
forgoodandforbad
13:36
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski

April 03 2017

forgoodandforbad
18:49
Pozwolę Ci na wszystko, ale nie pozwolę Ci odejść.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl