Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

forgoodandforbad
13:25
6072 d62e 500
Reposted fromspokodama spokodama viaskraweksiebie skraweksiebie

July 13 2018

forgoodandforbad
17:52
9519 86c3 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia vialajla lajla

July 12 2018

forgoodandforbad
21:36
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaaurinko aurinko
20:10
0071 765b 500
Bardzo.
forgoodandforbad
19:10
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
forgoodandforbad
19:10

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viapozakontrola pozakontrola
19:04
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajustfeel justfeel

July 06 2018

forgoodandforbad
12:17
Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
— about last night
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaaurinko aurinko

April 07 2018

21:04
2566 aabe 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaOnly2you Only2you
forgoodandforbad
20:57
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

March 18 2018

forgoodandforbad
20:16
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vialajla lajla
forgoodandforbad
20:15

February 25 2018

forgoodandforbad
22:21
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaflesz flesz

February 20 2018

forgoodandforbad
21:28

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viaazazel azazel
forgoodandforbad
21:21
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl

February 18 2018

forgoodandforbad
16:24
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
forgoodandforbad
16:23
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
forgoodandforbad
16:23
forgoodandforbad
16:19
forgoodandforbad
16:10
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl